Skip to main content

Jednou z nejznámějších staveb trati Tanvald – Harrachov je Jizerský most. Přes hluboké údolí řeky Jizery trať přechází z Jizerských hor do Krkonoš.

Most byl postaven jako součást tratě Hirschberg (nyní Jelenia Góra) – Grűnthal (později Polubný, dnes Kořenov). Řeka Jizera zde tvořila hranici mezi Rakouskem – Uherskem a Pruskem. Při stavbě mostu došlo 11. června 1902 k pádu jednoho pole do údolí Jizery, o měsíc později však bylo již pole na svém místě a tak mohl být 1. října 1902 zahájen pravidelný provoz.

Nákladní doprava, tvořená především vlaky s pruským uhlím, postupně stoupala. Proto bylo přistoupeno k elektrizaci tratě pruským systémem 15 kV 2/3 Hz, 15. února 1923 byl zahájen pravidelný elektrický provoz. Přestože je elektrifikace minulostí, její pozůstatky jsou na mostě dodnes patrné.

S koncem 2. světové války došlo k několika zásadním změnám. Po změně hranic na Odře a Nise tvořila Jizera československo-polskou hranici, trolejové vedení z Polubného do Jelenie Góry bylo sneseno a odvezeno do Sovětského svazu a byla zastavena doprava přes hranice. Poslední vlak přes státní hranici a tedy i přes Jizerský most přejel 15. listopadu 1945.

V roce 1958 došlo k výměně území mezi Československem a Polskem. Trať do Harrachova včetně Jizerského mostu se tak ocitla pod správou Československých státních drah. 26. května 1963 byl provoz obnoven.

V únoru 1997 byla zastavena doprava z Kořenova do Harrachova z důvodu špatného stavu Jizerského mostu. Přestože most byl nákladem přes milion korun opraven a v červnu provoz obnoven, 27. září 1997 byla osobní doprava z Tanvaldu do Harrachova zastavena. Nákladní vlaky z Kořenova do Harrachova nezajížděly a tak i Jizerský most zůstal bez dopravy.

24. května 1998 byla pravidelná doprava obnovena pod hlavičkou Jizerské dráhy a GJW. Slibně se rozvíjející doprava však neměla dlouhého trvání a tak se provoz i správa tratě vrátily od 1. prosince 1998 pod České dráhy.

V současnosti patří most Správě železniční dopravní cesty a potkáte na něm vlaky dopravců České dráhy a GW Train Regio.

Základní technické údaje Jizerského mostu
(most v km 36,628)

poloha (Liberec – Harrachov st. hr.) 36,570 – 36,686 km
délka 116,25 m
maximální výška 25 m
typ mostu ocelový se zděnými pilíři
počet polí 4
pole č. 1, 2 a 4 plnostěnné ocelové bez mostovky
pole č. 3 ocelové příhradové s horní mostovkou
pilíře zděné ze žulových kvádrů
světlost otvorů č. 1, 2 a 4 20 m
světlost otvorů č. 3 40 m
poloměr oblouku 202 m
sklon trati vodorovná
ozubnice ne

316-01
316-02
316-03
316-04
316-05
316-06
316-07
316-08
316-09
316-10
316-11
316-12

  • Přečteno: 6979