Nové zastávky na zubačce (8. díl)

Nová zastávka Desná-Pustinská již slouží cestujícím a tak další díly našeho seriálu věnujeme stavbě druhé nové zastávky na zubačce.

Desná-Riedlova vila

Ve středu 1. září 2010 začal nový školní rok, v půl deváté ale na zubačce také začala 24 denní nepřetržitá výluka tratě mezi Desnou a Kořenovem, tu si vynutila stavba zastávky Desná –Riedlova vila. Místo budoucí zastávky je na náspu v těsném sousedství viaduktu přes Černou Desnou a silnici I/10 mezi Desnou a Dolním Polubným přímo u nájezdu na druhý ozubnicový úsek.

V pondělí 30. srpna přijel ve večerních hodinách do Tanvaldu pracovní vlak s Hektorem 720.540-1 stavební firmy GJW Praha. Již během dne bylo v Desné vedle nádraží chystáno překladiště a skladiště stavebního materiálu na stavbu zastávky u Riedlovy vily. V úterý pokračoval návoz materiálu (různé druhy štěrku, většího kamení, gabionových sítí, betonových „L „ profilů) a potřebné techniky, místo budoucí zastávky bylo vykáceno od náletových dřevin které tu od jara vyrostly, během noční pauzy byly na staveniště dovezeny bagry.

Ve středu 1. září v 8:30 byla zahájena výluka tratě mezi Desnou a Kořenovem (obsluha vlečky v km 29,5 - Preciosa-Ornela zůstala zachována). Osobní vlaky jsou v celém úseku Tanvald – Harrachov nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy (NAD), výjimku tvoří ranní a večerní vlaky Desná - Liberec a Liberec – Desná. Z autobusů NAD je možné v Kořenově přestoupit do vlaků do Polska (jízdní řád naleznete v článku Jak dál mezi Harrachovem a Szklarskou Porębou?), autobusy v obou směrech navazují. V Harrachově není obsluhována železniční stanice, autobusy staví ve městě U Motejlků a u Sklárny.

267-01
267-02
267-03
267-04
267-05
267-06
267-07
267-08
267-09
267-10
267-11
267-12
267-13
267-14
267-15
267-16
267-17
267-18
267-19
267-20
267-21
267-22
267-23
267-24
267-25
267-26
267-27

Jen co byla zahájena výluka, započal na stavbě čilý ruch. Staveniště bylo pro veřejnost uzavřeno, místní cesta přes něj vedená byla přesměrována na obchůzkovou trasu kolem atletického stadionu. Z Desné sem byl pomocí Hektora 720.540 a speciálního výsypného vozu Ua patřící společnosti AWT (bývalé OKD Doprava) navážen štěrk a makadam do gabionových sítí, z nichž bude postavena mohutná nosná zeď.

První den probíhal bez komplikací, pomocí „chodícího“ bagru byla odtěžena část náspu u budoucího horního konce nástupiště (směrem k Dolnímu Polubnému). Zde byly později usazeny první základové gabiony, na něž se postupně skládaly další 3 vrstvy. Kámen do nich byl dopravován pásovým bagrem od cca padesát metrů vzdáleného provizorního skladiště vedle trati.

S přípravnými pracemi započali dělníci již v půl sedmé, poslední odcházeli večer ve třičtvrtě na osm. Stavbyvedoucí potvrdil že mají na spěch, opět je to náročná stavba stejně jako byla zastávka Desná-Pustinská. „Vlaky tu sice jezdit nemůžou ale je tu velice složitá doprava, násep je z „písku“, vše musíme dělat velice opatrně, musíme ale makat abychom to stihli“ řekl stavbyvedoucí. Ještě doplnil „jen ať nezačne pršet, v tom se tu pak dělat nedá!“

V noci a druhý den ale bohužel zapršelo a to nebyla jediná komplikace, nastala porucha na pásovém bagru. „Bez něho by se práce zastavili, nebo výrazně zpomalili, chodící bagr by si musel nosit štěrk sám. Nestíhal by, objednal jsem kolový bagr technických služeb z Albrechtic“ prozradil vedoucí (pomáhal již na Pustinské). Ten přijel přes kopec z již po půl osmé ráno, byl naložen na speciální nízký vůz KOP 12/40 se sklopnými rampami pro přepravu silničních vozidel a odvezen na stavbu, porouchaný pásový byl odvezen. Během dne déšť ustal a pokračovala stavba gabionů.

Nyní probíhající stavba gabionů je sice bez výrazných komplikací, ještě několik dní však probíhat bude. Velká část z 35 metrového nástupiště zastávky bude umístěna na náspu a gabionové zdi. V současné době se staví rozšířená a vyšší zeď (s níže položenými základy) v místě budoucího přístřešku - čekárny. Během dne sem několikrát přiváží modrožlutý Hektor kamení na stavbu. Počasí je proměnlivé a od něho se odvíjí stavební ruch.

Takto probíhaly stavební práce do 7. září, o dalším postupu vás budeme samozřejmě informovat.

267-01
267-02
267-03
267-04
267-05
267-06
267-07
267-08
267-09
267-10
267-11
267-12
267-13
267-14
267-15
267-16
267-17
267-18
267-19
267-20
267-21
267-22
267-23
267-24
267-25
267-26
267-27